Üyelik Sözleşmesi

  1. Taraflar

a) www.ozbilteknoloji.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Mecidiyeköy mh. Selahattin Pınar cd. Yaşar Bey sk. no:9/B Şişli/İstanbul adresinde mukim Özbil Teknoloji.

b) www.ozbilteknoloji.com internet sitesine üye olan kullanıcısı (“Üye”)

  1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Özbil Teknoloji’nin sahip olduğu www.ozbilteknoloji.com ‘dan  üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye www.ozbilteknoloji.com internet sitesine üye olurken verdiği belirttiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, Özbil Teknoloji’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, internet sitesine üye olurken belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üye, internet sitesine kayıt olurken kullandığı e-posta adresi ve belirlediği şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır.

3.3. Üye www.ozbilteknoloji.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve  cezai yükümlülükler tamamen üyeye ait olacaktır.

3.4. Üye, www.ozbilteknoloji.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.ozbilteknoloji.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir. Özbil Teknoloji’nin bu görüş ve düşünceler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Özbil Teknoloji, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye www.ozbilteknoloji.com internet sitesinin kullanımından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Özbil Teknoloji’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Özbil Teknoloji’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Özbil Teknoloji’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.8. Özbil Teknoloji’nin her zaman tek taraflı olarak üyenin üyeliğine son verme, üyeye ait bilgileri silme hakkı vardır. Üye Özbil Teknoloji’nin bu hakkı kullanması durumunda herhangi bir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul eder.

3.9. www.ozbilteknoloji.com internet sitesi yazılımı ve tasarımı ve bunlara ilişkin olarak Özbil Teknoloji tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo ve benzeri tüm içerik Özbil Teknoloji mülkiyetinde olup, üye tarafından izinsiz kullanamaz.

3.10. www.ozbilteknoloji.com internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.ozbilteknoloji.com internet sitesine girmesi ile, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.11. Özbil Teknoloji, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

3.12. Özbil Teknoloji, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlülükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.13. Üye, Özbil Teknoloji tarafından www.ozbilteknoloji.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol (IP) adresi, internet sitesine erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini kabul ve beyan eder.

3.14. Taraflar, Özbil Teknoloji’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.15. Özbil Teknoloji, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinden kayıtlı e-posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmak ile birlikte, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin e-posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

  1. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Özbil Teknoloji tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlülükte kalacaktır. Taraflardan her biri Üyelik Sözleşmesi tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedebilir. Özbil Teknoloji üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

  1. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğunu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Shopping Cart