Mesafeli Satış Sözleşmesi


MADDE1 – TARAFLAR


1.1 SATICI

Unvan: Özbil Teknoloji
Mersis No: 2315924392000011
Adres: Mecidiyeköy mh. Selahattin Pınar cd. Yaşar Bey sk. no 9/B – Şişli İstanbul
E-Posta: [email protected]
Telefon: (0212) 217 58 78


1.2 ALICI


Ad-Soyad:
Adres:
E-Posta:
Telefon:


MADDE 2 – KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (bundan sonra kısaca “sözleşme” olarak anılacaktır) konusu 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmenliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşmenin konusu; Alıcı’nın, Özbil Teknoloji’ye ait www.ozbilteknoloji.com alan adlı websitesinden, Satıcı’ya ait ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmenliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

Ürün/Ürünler
Toplam Fiyat (KDV dahil)
Ödeme Şekli
Teslim Edilecek Kişi
Teslimat Adresi
Fatura Adresi


MADDE 4 – ÖDEMEVE TESLİMAT

4.1 Alıcı tarafından işbu Sözleşme kapsamında sipariş edilen ürün/ürünlerin işbu Sözleşme ile belirlenen KDV dahil toplam fiyat, işbu Sözleşme ile belirlenen ödeme koşullarına uygun olarak ödenecektir.

4.2 Sözleşme konusu ürün/ürünlerin eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun olduğu ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilmesinden Satıcı sorumludur. Alıcı ve/veya teslim alan kişi, teslimat sırasında ürün/ürünlerin eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun olduğunu kontrol etmekle sorumludur. Teslimat sırasında hasarlı olduğu belirlenen ürün/ürünler için kargo şirketi yetkilisi ile birlikte tutanak tutulması gerekmektedir.

4.2.1 Ürün/ürünlerin ayıplı olduğunun teslimat sonrasında fark edilmesi durumunda Alıcı Satıcı’ya yazılı olarak ihbarda bulunur. İşbu ihbarı müteakip ürün/ürünler Satıcı’nın yönlendireceği, anlaşmalı olduğu kargo firması(Satıcı’nın bildirdiği anlaşmalı kargo ile gönderilmediği takdirde, kargo ücreti Alıcı’ya aittir.) ile taşınacak olup, Satıcı’ya ulaşan ürün/ürünler Satıcı tarafından değerlendirilecektir. Satıcı tarafından ürün/ürünlerin ayıplı olduğu kanaatine varıldığı takdirde, ihbara konu olan ürünler ayıbı giderilecek ya da yenisi ile değiştirilecektir. Aksi takdirde ürün/ürünler Alıcı’ya iade edilecektir.

4.3 Alıcı tarafından sipariş verilen ürün/ürünler, Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığı ile 30 (otuz) günlük yasayı aşmayacak şekilde teslim edilir. Ürün/ürünlerin sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süre içerisinde teslim edilemeyecek olması halinde Alıcı Sözleşmeyi iptal edebilir.

4.4 Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında bildirdiği teslimat ve fatura adreslerinin eksik ve doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

5.1 Alıcı, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimat tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içerisinde Satıcı’ya yazılı olarak email ile bildirimde bulunması, yeniden satışa sunulmasını engelleyecek bir hasara uğramamış ve bu şekilde kullanılmamış olması şarttır. Teslimat ile birlikte gelen fatura vb. belgeler ürün/ürünler ile birlikte iade edilmelidir.

5.2 Alıcı, cayma hakkını, ürün/ürünlerin kendisine teslimini takiben 14 (ondört) gün içerisinde yazılı olarak Satıcı’ya bildirimde bulunarak kullanması durumunda Satıcı, ürün/ürünleri ilk satıldığı halde, nakliye masrafları Satıcı tarafından karşılanmak kaydıyla teslim almak ile yükümlüdür.

5.3 Alıcı, cayma süresi içerisinde ürün/ürünlerin işleyişine, özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen sorun ve arızalardan sorumludur. Alıcı, ürün/ürünlerin bedelinde meydana gelen sorun ve arızalardan doğan değer azalmasını tazmin etmek ile yükümlüdür.

5.4 Alıcı, cayma süresi içerisinde Satıcı ile iletişime geçerek Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasını öğrenmeli, Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile ürün/ürünleri göndermelidir. Alıcı iade edeceği ürünleri kendi tercih ettiği, Satıcı’nın anlaşmalı olmadığı kargo şirketi ile göndermesi durumunda kargo ücreti Alıcı tarafından karşılanacaktır.

5.5 İade edilen ürün/ürünlerin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. İade faturası kesilmediği takdirde iade tamamlanamayacaktır.

5.6 Cayma hakkının kullanılması durumunda ürün/ürünlerin Satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) içerisinde ürün/ürünlerin bedeli Alıcı’ya iade edilir.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1 Alıcı, web sitesinden Sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, KDV dahil toplam fiyatı, ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgile, cayma hakkı ve nasıl kullanılacağını elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2 Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmek ile, siparişi verilen ürün/ürünlerin özellikleri, KDV dahil toplam fiyatını kabul etmiş olur. Alıcı Satıcı’ya vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Satıcı, Alıcı’nın vermiş olduğu e-posta, telefon, teslimat adresi gibi bilgilerin gerçek ile örtüşmediğini tespit etmesi halinde, siparişi dondurma ya da feshetme hakkını saklı tutar.

6.3 Satıcı, mücbir sebepler nedeli ile Sözleşme’de yer alan ürün/ürünleri 30 (otuz) günlük yasal süre içerisinde teslim edemediği takdirde, durumu Alıcı’ya bildirmek ile yükümlüdür. Bu durumda Alıcı, Sözleşme konusu ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi, teslimat süresini engelleyen durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini veya siparişin iptali haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal ettiği takdirde, ödediği tutar 14 (ondört) gün içerisinde iade edilir.

6.4 Satıcı, websitesi üzerinde aynı üründe ihtiyacı aşan ürün/ürünlerin alımlarında siparişi iptal etme hakkını saklı tutar. İhtiyacı aşan toptan nitelikteki alımlarda 3 (üç) adet ürünü aşması durumunda Satıcı, siparişi iptal etme hakkını saklı tutar.

6.5 İşbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formunda yer alan Alıcını’nın kişisel bilgilerini (ad-soyad, TC kimlik numarası, adres, e-mail, telefon numarası vb.) Satıcı veri sorumlusu sıfatı ile saklamaktadır.

MADDE – 7 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması ve işbu Sözleşme’de doğacak her türlü uyuşmazlık halinde Türk Hukuku uygulanır.

SATICI: Özbil Teknoloji
ALICI
TARİH

Shopping Cart