Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı Özbil Teknoloji olarak işletmekte olduğumuz www.ozbilteknoloji.com internet sitesi kullanıcaları/üyeleri/ziyaretçileri ( hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Özbil Teknoloji ile paylaşılan veya Veri Sahibi’nin internet sitesini kullanımı sırasında üretilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu bir şekilde gizliliğin korunması ve kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

İnternet sitesini ziyaret eden Veri Sahibi, İşbu Gizlilik Politikası’nda yer alan şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.


İşlenen Veriler

Aşağıda Özbil Teknoloji tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır.

 • T.C Kimlik Numarası
 • İsim ve Soy İsim
 • E-Posta adresi
 • Telefon numarası
 • Adres bilgileri
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • Tarayıcı çerez(cookie) bilgileri
 • Pazarlama bilgisi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Özbil Teknoloji, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin www.ozbilteknoloji.com üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması, internet sitesinin işleyişinin iyileştirilmesi, sunulan ürünler ile ilgili kişileri faydalandırmak ve Özbil Teknoloji’nin iş stratejisini ve pazarlama çalışmalarını planlaması amaçları ile işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Özbil Teknoloji, İşbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri üçüncü kişilere aktarabilir.

Veri Sahibinin Hakları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Çerezler (Cookies)Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından oluşturulan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler göz atma bilgilerini kaydederek çevrimiçi deneyiminizi daha kolay hale getirir. Çerezler sayesinde siteler oturumunuzu açık tutabilir, site tercihlerinizi hatırlayabilir ve size yerel olarak alakalı içerik sunabilir. 

Çerezler www.ozbilteknoloji internet sitesi için, sepete eklenen ürünlerin ziyaret süresince kaybolmaması, oturum açan üyelerin bir sonraki sefer siteyi ziyaret ederken tekrar giriş yapmasına gerek kalmaması, internet sitesini analiz edip ziyaretçi sayısını tespit etmek, internet sitesinin performansını arttırmak, hedefleme ve reklamcılık faaliyetlerini gerçekleştirmek için kullanılır.

Shopping Cart