Ön Bilgilendirme Formu

Alıcı, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda kabul ederek, taraflar arasında akdedilecek olan Mesafeli Satış Sözleşmesinin akdinden önce, siparişi verilen ürün/ürünlerin özellikleri,  KDV dahil toplam fiyat, Satıcı’nın iletişim bilgileri, ödeme ve teslimat bilgilerinin Satıcı tarafından kendisine doğru ve eksiksiz şekilde sağlandığını teyit etmektedir.


MADDE1 – TARAFLAR

1.1 SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Özbil Teknoloji
Mersis No: 2315924392000011
Adres: Mecidiyeköy mh. Selahattin Pınar cd. Yaşar Bey sk. no 9/B – Şişli İstanbul
E-Posta: [email protected]
Telefon: (0212) 217 58 78


1.2ALICI BİLGİLERİ


Ad-Soyad:
Adres:
E-Posta:
Telefon:

MADDE 2 – KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.ozbilteknoloji.com alan adlı websitesinden, elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

Ürün/Ürünler
Toplam Fiyat (KDV dahil)
Ödeme Şekli
Teslim Edilecek Kişi
Teslimat Adresi
Fatura Adresi


Alıcı tarafından sipariş verilen ürün/ürünler, Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığı ile 30 (otuz) günlük yasayı aşmayacak şekilde teslim edilir. 

Sözleşme konusu ürün/ürünlerin eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun olduğu ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilmesinden Satıcı sorumludur. Alıcı ve/veya teslim alan kişi, teslimat sırasında ürün/ürünlerin eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun olduğunu kontrol etmekle sorumludur.


MADDE 4 – CAYMA HAKKI


4.1 Alıcı, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimat tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içerisinde Satıcı’ya yazılı olarak email ile bildirimde bulunması, yeniden satışa sunulmasını engelleyecek bir hasara uğramamış ve bu şekilde kullanılmamış olması şarttır. Teslimat ile birlikte gelen fatura vb. belgeler ürün/ürünler ile birlikte iade edilmelidir.

4.2 Alıcı, cayma hakkını, ürün/ürünlerin kendisine teslimini takiben 14 (ondört) gün içerisinde yazılı olarak Satıcı’ya bildirimde bulunarak kullanması durumunda Satıcı, ürün/ürünleri ilk satıldığı halde, nakliye masrafları Satıcı tarafından karşılanmak kaydıyla teslim almak ile yükümlüdür.

4.3 Alıcı, cayma süresi içerisinde ürün/ürünlerin işleyişine, özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen sorun ve arızalardan sorumludur. Alıcı, ürün/ürünlerin bedelinde meydana gelen sorun ve arızalardan doğan değer azalmasını tazmin etmek ile yükümlüdür.

4.4 Alıcı, cayma süresi içerisinde Satıcı ile iletişime geçerek Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasını öğrenmeli, Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile ürün/ürünleri göndermelidir. Alıcı iade edeceği ürünleri kendi tercih ettiği, Satıcı’nın anlaşmalı olmadığı kargo şirketi ile göndermesi durumunda kargo ücreti Alıcı tarafından karşılanacaktır.

4.5 İade edilen ürün/ürünlerin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. İade faturası kesilmediği takdirde iade tamamlanamayacaktır.

4.6 Cayma hakkının kullanılması durumunda ürün/ürünlerin Satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) içerisinde ürün/ürünlerin bedeli Alıcı’ya iade edilir.

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 Satıcı, mücbir sebepler nedeli ile Sözleşme’de yer alan ürün/ürünleri 30 (otuz) günlük yasal süre içerisinde teslim edemediği takdirde, durumu Alıcı’ya bildirmek ile yükümlüdür. Bu durumda Alıcı, Sözleşme konusu ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi, teslimat süresini engelleyen durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini veya siparişin iptali haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal ettiği takdirde, ödediği tutar 14 (ondört) gün içerisinde iade edilir.

5.2 İşbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formunda yer alan Alıcını’nın kişisel bilgilerini (ad-soyad, TC kimlik numarası, adres, e-mail, telefon numarası vb.) Satıcı veri sorumlusu sıfatı ile saklamaktadır.

MADDE – 6 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması ve işbu Sözleşme’de doğacak her türlü uyuşmazlık halinde Türk Hukuku uygulanır.

SATICI: Özbil Teknoloji
ALICI
TARİH

Shopping Cart